Kód: MAR1301103 ID: 178375

Bazénová chémia Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

minitablety • pomalurozpustné • udržování koncentrace chlóru • protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům • pro bazény a vířivky • 45 ks minitablet v balení

? 19,90 € Ušetríte: 9,00 € (45%)
10,90 €
u vás už 18.10.

Všetko o produkte

minitablety • pomalurozpustné • udržování koncentrace chlóru • protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům • pro bazény a vířivky • 45 ks minitablet v balení

Marimex AquaMar – Minitabs, 0,9 kg


Pro vířivky, nadzemní i zapuštěné bazény se sladkou či slanou vodou jsou určeny dezinfekční pomalurozpustné tablety Marimex AquaMar – Minitabs. Jejich použitím zajistíte dlouhodobě čistou a nezávadnou vodu, ve které se nebudou šířit řasy, plísně, bakterie ani viry. Balení obsahuje 45 minitablet s hmotností cca 20 gramů, které jsou umístěny v praktické plastové uzavíratelné dóze.


Důležité upozornění:


 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Doplňující informace na štítku:


 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR1301103_Minitabs_09_kg_2018_11301103 Stiahnuť / (1.21 MB)
11301103_BL2019_MRX_Mini Tablety 0,9 kg Stiahnuť / (347.94 KB)

Technické parametre

Ďalšie parametre
Určenie komplexná údržba
Typ použitia udržiavacie
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hĺbka výrobku 9.5 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Rozmery balenia
Šírka výrobku 9.0 cm
Výška výrobku 9.0 cm
Hĺbka výrobku 17.6 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg

Uživateľské recenzie - Bazénová chémia Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

Uvedené recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorý si tento tovar zakúpili.

0

Priemerné hodnotenie tohto produktu

(0%)

Hodnotilo 0 užívateľov

Technické parametre

Určenie komplexná údržba
Typ použitia udržiavacie
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku
0.9 kg
Značky Marimex
Šírka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hĺbka výrobku 9.5 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Šírka výrobku 9.0 cm
Výška výrobku 9.0 cm
Hĺbka výrobku 17.6 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR1301103_Minitabs_09_kg_2018_11301103 Stiahnuť / (1.21 MB)
11301103_BL2019_MRX_Mini Tablety 0,9 kg Stiahnuť / (347.94 KB)