Kód: MAR1300010 ID: 178383

Bazénová chémia Marimex pH+ 0,9 kg

bazénová chemie • zvýšení pH vody • brání korozi kovů • určeno pro vířivky a bazény • podporuje rozpustnost a účinnost chemických přípravků

? 10,90 €
0,00 €
Nie je skladom?

Všetko o produkte

bazénová chemie • zvýšení pH vody • brání korozi kovů • určeno pro vířivky a bazény • podporuje rozpustnost a účinnost chemických přípravků

Marimex AquaMar pH+, 0,9 kg


Udržení ideálního pH vody v rozmezí od 6,8 do 7,2 zaručí její dlouhodobou čistotu a sníží potřebu její výměny. Pořiďte si práškový přípravek Marimex AquaMar, který slouží ke zvýšení pH vody ve vířivkách i bazénech. Nízké hodnoty můžou mít za důsledek rychlou korozi kovových povrchů a sníží účinnost a rozpustnost chemických přípravků. Aktuální hodnoty napuštěné vody otestujte pomocí testeru na pH (není součástí balení).


Důležité upozornění:


  • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR1300010 Stiahnuť / (1.14 MB)
11300010_BL2019_MRX_pH + 0,9 kg Stiahnuť / (394.73 KB)

Technické parametre

Ďalšie parametre
Určenie zvýšenie pH
Typ použitia udržiavacie
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hĺbka výrobku 9.5 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Rozmery balenia
Šírka výrobku 10.2 cm
Výška výrobku 10.2 cm
Hĺbka výrobku 19.7 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg

Uživateľské recenzie - Bazénová chémia Marimex pH+ 0,9 kg

Uvedené recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorý si tento tovar zakúpili.

0

Priemerné hodnotenie tohto produktu

(0%)

Hodnotilo 0 užívateľov

Technické parametre

Určenie zvýšenie pH
Typ použitia udržiavacie
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku
0.9 kg
Značky Marimex
Šírka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hĺbka výrobku 9.5 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Šírka výrobku 10.2 cm
Výška výrobku 10.2 cm
Hĺbka výrobku 19.7 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR1300010 Stiahnuť / (1.14 MB)
11300010_BL2019_MRX_pH + 0,9 kg Stiahnuť / (394.73 KB)