Kód: MAR11301306 ID: 257186

Bazénová chémia Marimex Super Chlor Šok 2x 0,9 kg set

dvojzložkový prostriedok • odstránenie rias z vody • pre vírivky a bazény • tvoria bubliny, ktoré stúpajú k hladine a nabaľujú na seba riasy • obsah balenia: Marimex Chlor Super, Marimex Chlor Šok

? 27,90 € Ušetríte: 16,51 € (59%)
11,39 €
K vyzdvihnutiu na predajni
rýchlart do 30 minút

Všetko o produkte

dvojzložkový prostriedok • odstránenie rias z vody • pre vírivky a bazény • tvoria bubliny, ktoré stúpajú k hladine a nabaľujú na seba riasy • obsah balenia: Marimex Chlor Super, Marimex Chlor Šok

Marimex AquaMar Super Shock, 2× 0,9 kg


V chlórovej vode dochádza k rýchlejšiemu šíreniu mikroorganizmov a tvorbe rias. Poraďte si už s narastenými riasami pomocou dvojzložkového prostriedku Marimex AquaMar Super Shock, ktorý spoľahlivo zvládne odstrániť aj čierne riasy. Po nasypaní pozdĺž stien bazéna sa vytvoria bublinky, ktoré stúpajú k hladine a nabaľujú na seba vzniknuté riasy. Tie potom odstráni skimmer a voda bude opäť čistá a vhodná na kúpanie. Produkt je vhodný pre vírivky, ale aj nadzemné či zapustené bazény so sladkou aj slanou vodou.


Dôležité upozornenie: Marimex Chlor Shock 0,9 kg Nebezpečné látky: Chlórnan vápenatý INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant
 • H302 Zdraviu škodlivé pri požití
 • H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie zraku
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
 • H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy
 • EUH031 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE:


 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, teplými povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P220 Uchovávajte oddelene od odevov a iných horľavých materiálov.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
 • P271 Používajte len  vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
 • P405 Skladujte uzamknuté.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.


Marimex Chlór Super 0,9 kg INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI:


 • Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Super_2012_11301306 Stiahnuť / (61.17 KB)
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Shock_2013_11301306 Stiahnuť / (70.27 KB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stiahnuť / (364.05 KB)
MAR11301306_BL2019_MRX_Super Stiahnuť / (297.18 KB)

Technické parametre

Ďalšie parametre
Určenie proti riasam
Typ použitia šoková
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku 1.8 kg
Značky Marimex
Rozmery balenia
Šírka výrobku 21.0 cm
Výška výrobku 11.5 cm
Hĺbka výrobku 26.1 cm
Hmotnosť výrobku 2.1 kg

Uživateľské recenzie - Bazénová chémia Marimex Super Chlor Šok 2x 0,9 kg set

Uvedené recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorý si tento tovar zakúpili.

5

Priemerné hodnotenie tohto produktu

(100%)

Hodnotilo 1 užívateľov

Hodnotenia zákazníkov

Alena
17.07.2021 v 09:42
100 %

rychlá akce, krásně čistá voda

Celková spokojnosť
Alena
17.07.2021 v 09:42
100 %

rychlá akce, krásně čistá voda

Celková spokojnosť

Technické parametre

Určenie proti riasam
Typ použitia šoková
Báza chlórová
Merná hmotnosť výrobku
1.8 kg
Značky Marimex
Šírka výrobku 21.0 cm
Výška výrobku 11.5 cm
Hĺbka výrobku 26.1 cm
Hmotnosť výrobku 2.1 kg
Dokumentácia k tomuto produktu
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Super_2012_11301306 Stiahnuť / (61.17 KB)
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Shock_2013_11301306 Stiahnuť / (70.27 KB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stiahnuť / (364.05 KB)
MAR11301306_BL2019_MRX_Super Stiahnuť / (297.18 KB)