×

Nové energetické štítky :Aké sú zmeny?

NOVÉ
ENERGETICKÉ
ŠTÍTKY Prečo sa menia, odkedy platia
a akých spotrebičov sa týkajú?

PREČO DOCHÁZA K ZMENE? ODKEDY PLATIA?

Energetický štítok slúži na označenie energetickej náročnosti. Udáva napr. spotrebu vody, elektriny alebo hlučnosť daného spotrebiča. Energetické triedy A+, A++ a A+++ však pre vývoj technológií časom prestali byť vyhovujúce. Aby ďalšie + neprinieslo zmätok, dochádza k postupnému preštítkovávaniu určitých kategórií elektra na triedu A – G (najúspornejšia bude trieda A, najmenej úsporná bude trieda G).

Nové energetické štítky platia od 1. 3. 2021.

AKO VYZERAJÚ NOVÉ ŠTÍTKY?

Spotreba elektrickej energie, hlučnosť alebo napríklad skladovacia kapacita – to všetko vám znázornia nové energetické štítky. Nájdete na nich však aj QR kód, ktorý vás po naskenovaní privedie do online databázy EPREL. Tá vám pomôže pri rozhodovaní a umožní vám presnejšie porovnanie napr. jednotlivých práčok.

Podrobný popis zmeny vzhľadu energetických štítkov nájdete tu.

VÝHODY NOVÉHO ZNAČENIA

1. Jednoduchá orientácia: Označenie tried A – G bez znamienok + či ďalších špecifikácií umožní nakupujúcim ľahšie rozoznanie toho najúspornejšieho modelu.

2. Priestor na inováciu: Technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom a časom by bolo nutné k triede A+++ pridať ďalšie +. To by však výber spotrebičov ani trochu nezľahčilo, skôr naopak. Vplyvom preštítkovania bude veľké množstvo výrobkov zaradené do nižšej triedy, napr. C alebo D. Výrobcovia tak budú motivovaní k inováciám, ktorými potešia zákazníkov, ale aj životné prostredie.

Zmenou energetickej triedy sa nezhoršuje energetická účinnosť spotrebiča.

KÝM ZAČNÚ PLATIŤ NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Do 28. februára 2021 sú výrobcovia povinní prikladať k výrobku
pôvodný, ale aj nový štítok
. Lehota, ktorú majú predajcovia
elektra k dispozícii na kompletnú úpravu podľa nových smerníc,
trvá od 1. do 18. 3. 2021. Môže sa teda stať, že sa začiatkom
marca v predajniach / na internete ešte stretnete
s pôvodným štítkom. Nový však spoznáte ľahko,
a to napríklad podľa už spomínaného QR kódu.

Od 19. 3. 2021 už nastúpia
nové energetické štítky
vyššie spomínaných kategórií v plnej paráde.

Energeticke štítky
Ďalšie informácie o nových energetických štítkoch nájdete v tomto súbore.