Nové energetické štítky :Aké sú zmeny?

NOVÉ
ENERGETICKÉ
ŠTÍTKY Prečo sa menia, odkedy platia
a akých spotrebičov sa týkajú?

PREČO DOCHÁZA K ZMENE? ODKEDY PLATIA?

Energetický štítok slúži na označenie energetickej náročnosti. Udáva napr. spotrebu vody, elektriny alebo hlučnosť daného spotrebiča. Energetické triedy A+, A++ a A+++ však pre vývoj technológií časom prestali byť vyhovujúce. Aby ďalšie + neprinieslo zmätok, dochádza k postupnému preštítkovávaniu určitých kategórií elektra na triedu A – G (najúspornejšia bude trieda A, najmenej úsporná bude trieda G).

Nové energetické štítky platia od 1. 3. 2021.

AKO VYZERAJÚ NOVÉ ŠTÍTKY?

STARÝ ŠTÍTOK
Chladničky
Starý štítok chladničky
NOVÝ ŠTÍTOK PLATNÝ OD 1. 3. 2021
Chladničky
Nový štítok chladničky
STARÝ ŠTÍTOK
Umývačky riadu
Starý štítok umývačky
NOVÝ ŠTÍTOK PLATNÝ OD 1. 3. 2021
Umývačky riadu
Nový štítok umývačky
STARÝ ŠTÍTOK
Práčky
Starý štítok práčky
NOVÝ ŠTÍTOK PLATNÝ OD 1. 3. 2021
Práčky
Nový štítok práčky
STARÝ ŠTÍTOK
Televízory
Starý štítek tv
NOVÝ ŠTÍTOK PLATNÝ OD 1. 3. 2021
Televízory
Nový štítok tv

Spotreba elektrickej energie, hlučnosť alebo napríklad skladovacia kapacita – to všetko vám znázornia nové energetické štítky. Nájdete na nich však aj QR kód, ktorý vás po naskenovaní privedie do online databázy EPREL. Tá vám pomôže pri rozhodovaní a umožní vám presnejšie porovnanie napr. jednotlivých práčok.

Podrobný popis zmeny vzhľadu energetických štítkov nájdete tu.

VÝHODY NOVÉHO ZNAČENIA

1. Jednoduchá orientácia: Označenie tried A – G bez znamienok + či ďalších špecifikácií umožní nakupujúcim ľahšie rozoznanie toho najúspornejšieho modelu.

2. Priestor na inováciu: Technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom a časom by bolo nutné k triede A+++ pridať ďalšie +. To by však výber spotrebičov ani trochu nezľahčilo, skôr naopak. Vplyvom preštítkovania bude veľké množstvo výrobkov zaradené do nižšej triedy, napr. C alebo D. Výrobcovia tak budú motivovaní k inováciám, ktorými potešia zákazníkov, ale aj životné prostredie.

Zmenou energetickej triedy sa nezhoršuje energetická účinnosť spotrebiča.

KÝM ZAČNÚ PLATIŤ NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Do 28. februára 2021 sú výrobcovia povinní prikladať k výrobku
pôvodný, ale aj nový štítok
. Lehota, ktorú majú predajcovia
elektra k dispozícii na kompletnú úpravu podľa nových smerníc,
trvá od 1. do 18. 3. 2021. Môže sa teda stať, že sa začiatkom
marca v predajniach / na internete ešte stretnete
s pôvodným štítkom. Nový však spoznáte ľahko,
a to napríklad podľa už spomínaného QR kódu.

Od 19. 3. 2021 už nastúpia
nové energetické štítky
vyššie spomínaných kategórií v plnej paráde.

Energeticke štítky
Ďalšie informácie o nových energetických štítkoch nájdete v tomto súbore.
V porovnávači máte 0 produktov Porovnať produkty Porovnať 0 produktov