Informácie o súboroch cookies

Informačná povinnosť pri spracúvaní cookies

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://www.datart.sk/ používa technológiu cookies.

Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím“ v spodnej časti webovej stránky.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov:           ELEKTROSPED, a.s.

sídlo:            Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava

IČO:             35 765 038

zastúpenie:   Vladimír Sušil

tel. kontakt:  0850/328 278

e-mail:          info@datart.sk

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:    Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Luigi's Box, s.r.o., Vysoká 34, 811 06 Staré Mesto, Slovensko
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

 

4. Druhy spracúvaných cookies

Typ

Názov

Účel

Expirácia [den]

Technické

_nss

Zabezpečenie

pri ukončení prezerania

Technické

cc-settings

Na udržanie funkčnosti webových stránok

365

Technické

PHPSESSID

Na udržanie funkčnosti webových stránok

30

Marketingové

ts

RTB House

pri ukončení prezerania

Marketingové

u

RTB House

pri ukončení prezerania

Marketingové

icc3_Trackingld

Zaisťuje identifikáciu používateľa na prevádzku online chatu.

pri ukončení prezerania

Marketingové

__exponea_etc__

Identifikácia používateľa v danom prehliadači

1095

Marketingové

__exponea_time2__

Rieši posun časovej pečiatky medzi časom prehliadača a serveru.

pri ukončení prezerania

Marketingové

_fbp

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

90

Marketingové

c_user

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

datr

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

dpr

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

7

Marketingové

oo

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

1800

Marketingové

presence

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

30

Marketingové

sb

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

720

Marketingové

spin

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

1

Marketingové

wd

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

7

Marketingové

xs

Využíva sa na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka, prepojenie so sociálnou sieťou

365

Marketingové

_gcl_au

Slúži na ukladanie a sledovanie konverzácií.

90

Marketingové

NID

Používa sa na zobrazovanie reklám neprihláseným používateľom v službách Google.

182

Marketingové

OGPC

Tento súbor cookie umožňuje funkčnosť Map Google.

30

Marketingové

1P_JAR

Nastavuje jedinečné ID na zapamätanie preferencií používateľa a ďalších informácií, ako sú štatistiky webových stránok a sledovanie miery konverzie.

30

Marketingové

DV

Používa sa na uloženie preferencií používateľa.

1

Marketingové

CONSENT

Používa sa na zistenie, či návštevník schválil marketingovú kategóriu.

730

Analytické

_ga

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne.

730

Analytické

_ga_L8VQL59PES

Používa sa na zachovanie stavu relácie. Koľkokrát používateľ navštívil web, dátum prvej a poslednej návštevy atď.

pri ukončení prezerania

Analytické

_gid

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne.

1

Analytické

_lb

Štatistické informácie interného vyhľadávania

1195

Analytické

ANONCHK

Označí, či je MUID prenesený do ANID, cookie používané na reklamu.

365

Analytické

CLID

Identifikuje, kedy Clarity po prvýkrát videla tohto používateľa na akomkoľvek webe používajúcom Clarity.

365

Analytické

_clck

Uchová v prehliadači Clarity User ID a predvoľby jedinečné pre daný web. To zaistí, že správanie pri následných návštevách rovnakého webu bude pripísané rovnakému ID používateľa.

365

Analytické

_clsk

Prepája viac zobrazení stránok používateľom do jediného záznamu relácie Clarity.

365

Analytické

SM

Identifikuje jedinečné webové prehliadače navštevovanej stránky spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na reklamu, analýzu stránok a ďalšie prevádzkové účely.

pri ukončení prezerania

Analytické

MUID

Používa sa pri synchronizácii MUID naprieč doménami Microsoftu.

25

 

5. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním cookies pre marketing. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa, spoločnosti Meta Platforms, Inc., jej služby sú využívané na prispôsobenie ponúkanej reklamy záujmom zákazníka a prepojenie so sociálnou sieťou a spoločnosti Microsoft, jej služby sú využívané na uchovanie užívateľských predvolieb v prehliadači, nastavenie personalizovanej reklamy, analýzu stránok a prevádzkové účely. Do Veľkej Británie do spoločnosti Exponea Ltd, ktorá je poskytovateľom služby na identifikáciu užívateľa a zobrazovanie personalizovanej, kontextovej reklamy.

 

6. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

 

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  •  požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

  • na opravu osobných údajov

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

  • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod. 

  • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete vykonať vo svojom webovom prehliadači alebo po stlačení Nastavenie cookies v pätičke webu.

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu infolinka@datart.sk, tel. č.: +421 850 328 278, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.