×

Kontakt pre médiá

Kontakt výlučne pre novinárov.

Logá na stiahnutie

Všetky uvedené logá sú súčasťou korporátnej identity a ich použitie vždy konzultujte s marketingovým oddelením spoločnosti DATART (marketing-ponuky@datart.sk). Do grafiky nie je možné žiadnym spôsobom zasahovať ani ju meniť.
Logo DATART je registrovaná ochranná známka.