×

Ombudsman

V DATART sa našim zákazníkom snažíme čo najviac vyhovieť a poskytovať tie najlepšie možné služby. A to nielen na papieri. Na všetky ostatné situácie máme nestranného ombudsmana.

KTO JE OMBUDSMAN DATART

Ombudsman má na starosti vašu spokojnosť s nákupmi V DATART. Ak budete s čímkoľvek nespokojný, obráťte sa na neho. Hoci náš obchod vždy postupuje podľa príslušných predpisov a zákonov, môžu nastať mimoriadne okolnosti, ktoré má ombudsman za úlohu dôkladne preveriť s prihliadnutím na ľudské faktory. Výsledkom jeho práce je dovolanie sa spravodlivého konania.

AKO PRACUJE OMBUDSMAN

Ombudsman rieši iba podnety, ktoré už prešli štandardnými procesmi, ako je napríklad vybavovanie reklamácie či sťažnosti. Preto vždy najskôr postupujte podľa Reklamačného poriadku.
Ombudsman váš podnet posúdi nezávisle. Úzko spolupracuje s jednotlivými oddeleniami a s ich pomocou vždy hľadá samotné príčiny vzniku problematických situácií. Na ich základe navrhne riešenie problému. Zároveň prináša aj ďalšie podnety a nápady, s ktorými neustále pomáha zlepšovať naše služby.

AKO KONTAKTOVAŤ OMBUDSMANA

Ombudsmana môžete kontaktovať kedykoľvek na e-mail: ombudsman@datart.sk.

Lenka Karásková 

Ombudsman DATART