Poistenie predĺženej záruky

Každý výrobok má zákonom stanovenú záruku 2 roky. V DATARTe Vám ponúkame ojedinelú možnosť si túto záruku predĺžiť. Predĺženie záruky je možné podľa Vašej voľby buď o jeden, dva alebo tri roky, celkovo je teda možné získať záruku až na 5 rokov.

Záručnú dobu si môžte predĺžiť pri kúpe televízora, DVD prístroja, digitálnych fotoaparátov, notebookov, veľkých kuchynských spotrebičov a ďalších vybraných výrobkov.

Kontaktujte nás na infolince DATART>(810 328 278)

CompCare Recovery

  • žiadne starosti s pokazeným výrobkom až na dobu 5 rokov
  • výhodné podmienky pri nákupe nového tovaru po skončení predĺženej záruky (platí len pre predĺženú záruku na dobu 3 rokov).

Najčastejšie otázky

?

Pre ktoré výrobky ponúkate predĺženú záruku?

Predĺženú záruku poskytujeme pre:

  • televízory
  • DVD prístroje
  • monitory
  • veľké domáce spotrebiče - práčky, umývačky, sporáky, mrazničky, chladničky, US chladničky, sušičky
  • varné dosky, vstavané rúry
  • malé domáce spotrebiče – vysávače, kávovary, variče, žehličky
  • mobilné výrobky – mobilné telefóny, digitálné fotoaparáty, notebooky..
?

Ako si môžem záruku predĺžiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť spoločne s výrobkom, ku ktorému sa táto služba vzťahuje alebo zabezpečiť samostatne najneskôr 30. deň po zakúpení výrobku. Pokiaľ budete chcieť dohodnúť predĺženú záruku dodatočne, nezabudnite predložiť nákupný doklad. Cena predĺženej záruky je stanovená podľa typu výrobku a táto cena platí na celé obdobie teda 1, 2 alebo 3 roky, pričom predĺžená záruka začína platiť bezprostredne po uplynutí štandardnej záručnej doby.

?

Čo všetko predĺženou zárukou získam?

Predĺženou zárukou získate predovšetkým istotu, že Váš výrobok bude v prípade poruchy opravený za podobných podmienok, ako v záručnej dobe.

?

Čo, keď predĺženú záruku nevyužijem?

V takomto prípade môžete využiť ponuku spoločnosti DATART: Pokiaľ si zákazník zakúpi nový výrobok v DATARTe, bude mu z ceny tohoto výrobku odčítaná cena nevyužitej Predĺženej záruky, maximálne však vo výške 15% ceny nového výrobku. Táto ponuka platí dva roky od uplynutia pôvodnej predĺženej záruky (týka sa iba predĺženej záruky na dobu 3 rokov).

Informácia_pristupenie k poisteniu na dalku od 1.6.2021

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predlženej záruky - od 1.6.2021

Ramcova poistná zmluva c._ESD9518 - dodatok č. 2 - od 1.3.2019

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie predlzenej záruky DATART SK  - od 1.3.2019

Archív:

Informácia_pristupenie k poisteniu na dalku od 1.3.2019 do 31.5.2021

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predlženej záruky - od 1.3.2019 do 31.5.2021

Ramcova poistná zmluva c._ESD9518 - dodatok č. 1 - od 1.1.2019 do 28.2.2019

Informácia_pristupenie k poisteniu na dalku - od 1.1.2019 do 28.2.2019

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predlženej záruky - od 1.1.2019 do 28.2.2019

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie predlzenej záruky DATART SK  - od 1.1.2019 do 28.2.2019

Rámcová poistná zmluva - od 1.6.2018

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predlženej záruky - od 1.6.2018 do 31.12.2018

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie predlzenej záruky DATART SK  - od 1.6.2018 do 31.12.2018

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predlženej záruky - od 1.3.2017 do 31.5.2018

Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky - do 28.2.2017

Rámcová poistná zmluva - od 1.3.2017 do 31.5.2018

Rámcová poistná zmluva - do 28.2.2017