Poistenie výrobkov

Poistenie výrobkov
Nezahrávajte sa s náhodami a poistite si nové zariadenie rovno pri nákupe. S Poistením náhodného poškodenia a krádeže získate istotu, a to už od pár centov za deň. Zachránime vám aj situácie, keď vám prístroj vypadne z ruky a rozbije sa alebo ho nechtiac utopíte vo vani.

Výhody, ktoré vám poistenie prinesie

 • ochrana pred náhodným poškodením a krádeži prístroja
 • pokrytie ja v prípadoch, ak vám prístroj vypadne z ruky a rozbije sa alebo ho nechtiac utopíte vo vani
 • istota už od pár centov za deň
 • platí na celom svete, t. j. aj keď ste na dovolenke

Čo získate v prípade škody

 • v prípade náhodného poškodenia prístroj opravíme
 • ak sa nedá opraviť, oprava sa neoplatí (tzv. totálna škoda) alebo dôjde k odcudzeniu, získate náhradný prístroj
 • zaplatíte vždy len spoluúčasť podľa výšky predajnej ceny
 • poistenie sa vzťahuje až na 2 udalosti za každý poistný rok

Výška spoluúčasti a príklad plnenia

Mobilné telefóny & Tablety
(predajná cena v €)
Spoluúčast
(v €)
70 – 159 20
160 – 279 30
280 – 399 40
400 – 679 60
680 – 3200 80
Ostatné prístroje
(predajná cena v €)
Spoluúčast
(v €)
70 – 159 40
160 – 279 40
280 – 399 40
400 – 679 40
680 – 3200 40

Zákazník si zaobstaral mobilný telefón za 399 eur s dvojročným variantom poistenia. Po 3 mesiacoch mu telefón vypadol na schodoch tak nešťastne, že sa úplne vysypal displej.

 1. Ihneď kontaktoval poisťovňu a dohodol opravu.

 2. Ďalší deň prišiel kuriér priamo k nemu domov a telefón odviezol do servisu.

 3. Za 3 dni bol telefón opravený.

 4. Kuriér priviezol opravený telefón späť ďalší deň po dohode. Zákazník zaplatil spoluúčasť 40 € a ušetril niekoľko stoviek eur za opravu či nový telefón.

Čo robiť, keď sa niečo stane

 • S číslom Certifikátu o poistení zavolajte na linku BNP Paribas Cardif Poisťovne 02/5824 0070
 • V prípade krádeže nahláste krádež polícii, budete potrebovať protokol

 

Vyššie uvedené výhody a informácie platia pre poistenia dohodnuté po 1. 6. 2020. Kompletné informácie nájdete v poistnej zmluve č. ESD9518.

Pre poistenia dojednané pred 1.6.2020 zostávajú v platnosti podmienky a dokumenty platné v čase dojednania poistenia, t. j. v čase nákupu tovaru. Pre hlásenie škody platí telefónne číslo 02/5824 0070.

Archív:

Informácia_pristupenie k poisteniu na dalku – od 1.3.2019 do 31. 5.2021

VPP poistenie náhodného poškodenia alebo krádeže tovaru – platné od 1.6.2020 do 31.5.2021

VPP poistenie náhodného poškodenia alebo krádeže tovaru - platné od 1.3.2019 do 31.5.2020

Ramcova poistná zmluva c._ESD9518 - dodatok č. 2 - od 1.3.2019 do 31.5.2020

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie náhodného poškodenia tovaru DATART SK - platné od 1.3.2019 do 31.5.2020

Ramcova poistná zmluva c._ESD9518 - dodatok č. 1 - od 1.1.2019 do 28.2.2019

Informácia_pristupenie k poisteniu na dalku - od 1.1.2019 do 28.2.2019

VPP poistenie náhodného poškodenia alebo krádeže tovaru - platné od 1.1.2019 do 28.2.2019

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie náhodného poškodenia tovaru DATART SK - platné od 1.1.2019 do 28.2.2019

VPP poistenie náhodného poškodenia alebo krádeže tovaru - platné od 1.6.2018 do 31.12.2018

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie náhodného poškodenia tovaru DATART SK - platné od 1.6.2018 do 31.12.2018

Poistná zmluva skupinového poistenia elektronických zariadení - platné od 1.2.2017 do 31.5.2018

Všeobecné poistné podmienky poistenia mobilného zariadenia VPP MZ 15 - platné od 1.2.2017 do 31.5.2018

Všeobecné poistné podmienky poistenia náhodného poškodenia, zničenia alebo odcudzenia tovaru VPP NPT 17 - platné od 1.2.2017 do 31.5.2018

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predĺženej záruky VPP PZ15 - platné od 1.2.2017 do 31.5.2018

Všeobecné obchodné podmienky služby Poistenie mobilných výrobkov - platné od 1. 1. 2016 do 31.1.2017

Všeobecné obchodné podmienky služby Poistenie mobilných výrobkov - platné do 31. 12. 2015

Doplnkové obchodné podmienky služby Poistenie mobilných výrobkov - platné do 31. 12. 2015