×

Pripojenie amerických chladničiek na vodu

Americkú chladničku vám pripojí posádka našej prémiovej dopravy DOPRAVART pri závoze výrobku na celom území SR.

Služba zahŕňa:

✓ Pripojenie chladničky na vodu (iba na pripravené rozvody vody), 

✓ Vývod vody musí byť na mieste inštalácie chladničky a musí byť užívateľsky prístupný.

 skúšku funkčnosti a zoznámenie sa s obsluhou a údržbou,

 montáž filtra,

✓ odvoz obalového materiálu.

Cena služby: 9,99

Službu Pripojenie amerických chladničiek na vodu si môžete kúpiť iba v kamenných predajniach DATART alebo objednať na e-shope u operátora zákazníckej linky pri upresnení služieb prémiovej dopravy DOPRAVART.