×

Reklamácia tovaru

ČO AK DORAZIL TOVAR POŠKODENÝ?

Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej obal a stav výrobku. V prípade dodania prostredníctvom služby Doprava DATART je možné zásielku rozbaliť spoločne s vodičom a skontrolovať jej obsah. Ak vyzerá zásielka na prvý pohľad v poriadku, a napriek tomu je vnútri výrobok poškodený, je dôležité udalosť čo najskôr nahlásiť u prepravcu.Odporúčame túto situáciu nahlásiť emailom na adresu reklamacie@datart.sk.

 

LEHOTY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 

Dopravca zásielky:

Poškodenie hláste najneskôr do:

Kde hlásiť?

Slovenská pošta

nasledujúceho pracovného dňa po dodaní zásielky

pobočka SP, linka:0850 122 413

Doprava bez služieb - TOPTRANS

24 hodín

linka DATART: 0850 328 278

DPD

2 pracovných dní

linka DPD: 0850 373 373

DATART doprava

24 hodín

linka DATART: 0850 328 278

 

NÁLEŽITOSTI PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE DODANÉHO POŠKODENÉHO TOVARU

- Reklamáciu poškodených zásielok zasielajte emailom spoločne s fotodokumentáciou (nafoťte poškodený výrobok, vrátane obalu).

- Do emailu uveďte číslo predajného dokladu (faktúra) alebo číslo objednávky.

- Popíšte okolnosti pri odovzdaní výrobku a okolností pri akých bolo zistené poškodenie.

 

ZÍSKALI STE NEKOMPLETNÝ ALEBO INÝ VÝROBOK?

Pokiaľ vám domov dorazil iný výrobok, než ktorý ste si objednali, alebo sa nezhoduje popis na predajnom doklade s popisom výrobku, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie na e-mail  reklamacie@datart.sk. Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade, že výrobok nie je kompletný.

 

DO E-MAILU UVEĎTE NÁSLEDUJÚCE INFORMÁCIE

 

Nekompletný výrobok

Zamenený výrobok

číslo objednávky alebo faktúry 

číslo objednávky alebo faktúry

priložte foto štítku s výrobným a produktovým číslom

priložte foto štítku s výrobným a produktovým číslom

popis chýbajúcej časti

popis produktu, ktorý vám bol doručený

 

Pracovníci reklamačného oddelenia vás budú v čo najkratšom čase kontaktovať a poradia vám, ako situáciu čo najrýchlejšie a bez zbytočných vedľajších nákladov vyriešiť.

 

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE REKLAMÁCIE?

Elektrosped, a. s.
Reklamačné oddelenie
Diaľničná cesta 6015/12A, budova DC 21, Senec 903 01
903 01 Senec

Zakúpili ste si tovar, ktorý po nejakej dobe prestal fungovať, nepracuje správne alebo sa na ňom prejavila porucha? Pripravili sme pre Vás návod, ako postupovať v prípade, že chcete reklamovať výrobok zakúpený na DATART.sk. Vašu reklamáciu vybavíme v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie), ako nám ukladá zákon.

Ako postupovať pri reklamácii v servisnom stredisku?

Najrýchlejšia reklamácia vedie cez autorizovaný servis výrobcu. Zoznam stredísk, v ktorých odstraňujú poruchy na tovare, nájdete v návode k výrobku alebo priamo na záručnom liste. Aktuálne informácie o najbližšom servisnom stredisku nájdete obvykle aj na internetových stránkach výrobcu. Pred odoslaním výrobku na reklamáciu odporúčame servisné stredisko telefonicky kontaktovať. Niektoré výrobky totiž nie je nutné do servisu zasielať, príde ich priamo k vám domov opraviť servisný technik (veľké domáce spotrebiče, televízia, počítačová technika, a pod.).

Pokiaľ budete výrobok do servisu zasielať, odporúčame ho dôkladne zabaliť, aby bol chránený proti poškodeniu pri preprave. Spoločne s výrobkom nezabudnite zaslať kópiu nákupného dokladu (faktúra), sprievodný list s presným popisom poruchy a kontaktné informácie, aby vás mohol servis vyrozumieť o priebehu a ukončení opravy. V prípade, že ste pri zakúpení výrobku získali záručný list, priložte ho k reklamácii. Záručný list je nutné zaslať potvrdený predajcom.

V prípade, že nemáte v dosahu žiadne servisné stredisko, môžete navštíviť najbližšiu predajňu DATART alebo tovar pošlite priamo na naše Centrálne reklamačné oddelenie. V takomto prípade, prosím, dodržte nasledujúce inštrukcie.

 

Ako postupovať pri reklamácii v našom reklamačnom oddelení?

Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Najistejší prepravný obal býva pôvodný obal k výrobku, ktorý je priamo určený na ochranu výrobku pri preprave. Pre odoslanie zásielky sa, prosím, riaďte pokynmi pre zabalenie dané prepravcom, zásielku je vhodné odoslať ako krehkú a prípadne poistiť. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu odporúčame pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká porucha sa na tovare prejavila. Pre tieto účely je možné využiť formulár pre opis reklamácie, ktorý nájdete TU.

 

Výrobok následne zašlite na nižšie uvedenú adresu alebo odovzdajte v ktorejkoľvek predajni DATART

 

 

Elektrosped, a.s.
Reklamačné oddelenie
Diaľničná cesta 6015/12A, budova DC 21, Senec 903 01
903 01 Senec

reklamacie@datart.sk
tel.: 0850 328 278

 

U väčšiny rozmerných výrobkov nie je nutné zasielanie do servisu alebo späť predajcovi. Servisné strediská výrobcu k vám vyšlú technika, ktorý poruchu opraví na mieste alebo vystaví doklad, na základe ktorého môže predajca výrobok vymeniť u vás doma. Ak si nie ste istí ako postupovať, neváhajte kontaktovať naše Zákaznícke centrum. Radi vám poradíme!

 

Čo s výrobkami, ktoré budú mať neodstrániteľnú poruchu?

Pokiaľ bude reklamovaný tovar posúdený autorizovaným servisným strediskom ako predmet s neodstrániteľnou poruchou, potom si sami môžete vybrať, či budete požadovať vrátenie zaplatenej čiastky alebo si tovar vymeníte za nový alebo iný výrobok. Reklamovaný predmet sa stane tovarom s neodstrániteľnú poruchou aj vtedy, ak uplynie 30 kalendárnych dní od dátumu, kedy bola vaša reklamácia doručená. A v takom prípade máte aj rovnaké práva (výmena tovaru, vrátenie peňazí).

Náklady spojené s reklamáciou?

Ak servisné stredisko uzná, že vaša reklamácia je oprávnená, alebo nie je možné tovar z dôvodu neodstrániteľnej poruchy opraviť, máte právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vybavením reklamácie. Ide predovšetkým o poštovné za zaslanie tovaru na opravu do autorizovaného strediska. Na náhradu týchto výdavkov však nemáte nárok v prípade, že bude vaša reklamácia odmietnutá a považovaná za neoprávnenú. Doklad zo servisu (opravenku) nám, prosím, naskenujte (prípadne vyfoťte) a zašlite s číslom predajného dokladu na email reklamacie@datart.sk. O ďalšom postupe vás budeme informovať!
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom postupu pri reklamácii alebo potrebujete zistiť, v akom stave sa Vaša reklamácia nachádza, obráťte sa, prosím, na našu infolinku 0850/328 278 alebo zašlite dotaz na adresu reklamacie@datart.sk. Radi Vám poradíme!

Reklamačný poriadok nášho E-shopu si môžete prečítať tu.

Autorizované servisy

Aby bola Vaša reklamácia čo najskôr vybavená, môžete kontaktovať priamo autorizovaný servis. Pokiaľ nenájdete servis v blízkosti Vášho bydliska v tomto zozname, môžete využiť kontakty v záručnom liste alebo na webových stránkach výrobcu.