DATART myslí EKOlogicky

20.09.2021

Životné prostredie je pre nás dôležité, preto sa snažíme obmedziť nadbytočný odpad a podporiť ekologickú likvidáciu. V roku 2020 sme z vašich domácností odviezli a odovzdali na recykláciu vyše
24 000 spotrebičov, čo je o cca 10 000 viac než v roku 2019, a to nás neuveriteľne teší!

VEĽKÉ SPOTREBIČE ODVEZIEME NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

Vybrali ste si nové elektro a na staré už nezostalo miesto? Ak ho nepotrebujete ani na chatu, chráňte s nami prírodu a zverte ho odbornej recyklácii! S naším DOPRAVARTom – prémiovou dopravou pôjde všetko ako po masle. Na type spotrebiča nám nezáleží. Ak si objednáte novú umývačku, radi so sebou odvezieme starú práčku, chladničku,... Za rok 2020 sme z vašich domácností odviezli a odovzdali na recykláciu vyše 24 000 spotrebičov!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ELEKTRO, KTORÉ UŽ DOSLÚŽILO, ZBIERAME VO VŠETKÝCH PREDAJNIACH

Staré spotrebiče môžete odovzdať aj v ktorejkoľvek z našich predajní. Jedinou podmienkou je, aby boli kompletné a nie príliš znečistené. Ochotne si od vás prevezmeme aj všetky použité batérie (tužkové, gombíkové, monočlánky aj akumulátory) a vyslúžené žiarovky. Odovzdanie starého elektro výrobku nie je podmienené nákupom nového.

 

OBALY VYUŽÍVAME NA 100 %

Snažíme sa eliminovať odpad, ktorý produkujeme. Spôsob balenia vašich objednávok je jedna z ciest, ktorá smeruje k pomoci životnému prostrediu. Objednávky často balíme do obalov, ktoré už boli použité. Pravdepodobne ste sa s tým u nás už stretli. Na prvý pohľad často ani nespoznáte, že sa na balenie využila už použitá škatuľa. Nie vždy je síce použitý obal úplne tip-top, no svoju funkciu aj napriek tomu perfektne spĺňa.
Recyklujeme s ASEKOLom

Čo sa deje s doslúženým elektrom, ktoré od vás odoberieme? Je o to ekologicky šetrne postarané. Staré spotrebiče odovzdáme spoločnosti ASEKOL SK – neziskovej organizácii starajúcej sa o zber a recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov. Pri tejto činnosti spolupracuje s výrobcami a predajcami elektrozariadení, mestami a obcami. ASEKOL bol založený v roku 2005 a v súčasnosti pôsobí na Slovensku, v Česku a Poľsku. Za svoju existenciu sa postaral o zber státisícov ton elektroodpadu v strednej Európe. Teraz má ASEKOL približne 3 545 zberných miest po celom Slovensku a ďalšie pribúdajú.

 

Ďakujeme, že s nami pomáhate šetriť životné prostredie!

Ďalšie aktuality